Chüra d'orma

Chüra d'orma

Per ün discuors per telefon o visita a chasa es la ravarenda duonna Dagmar Bertram, ragiundschibla. O sch’Els giavüschan, pon Els jent contactar/telefonar o scriver ad ella.